Motor starten, FlexiFuel

FlexiFuel-motoren kunnen zowel op loodvrije benzine (95 RON) als op bio-ethanol (E85) rijden. U start de motor op dezelfde manier als een benzinemotor.

Motorverwarming*

P3-1120 Elintag stötfångare
Aansluiting voor motorverwarming.

Auto’s bestemd voor bio-ethanol (E85) zijn uitgerust met een elektrische motorverwarming. Een voorverwarmde motor slaat sneller aan en loopt beter, wat een aanzienlijke beperking van de emissies en het brandstofverbruik inhoudt. Maak daarom tijdens de wintermaanden zoveel mogelijk gebruik van de motorverwarming.

  • Bij een buitentemperatuur tussen +5 °C en –10 °C moet de elektrische motorverwarming minstens 1 uur aanstaan.
  • Bij een buitentemperatuur tussen –10 en –20 °C moet de elektrische motorverwarming minstens 2 uur aanstaan.
  • Bij een buitentemperatuur lager dan –20 °C moet de elektrische motorverwarming minstens 3 uur aanstaan.

 Waarschuwing

De motorverwarming werkt op een hoge spanning. Laat controle- en reparatiewerkzaamheden aan een elektrische motorverwarming en de elektrische aansluitingen ervan uitvoeren door een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

 N.b.

Waar u op moet letten als u een jerrycan met brandstof wilt meenemen:

  • Wanneer u de brandstoftank hebt leeggereden en bio-ethanol (E 85) bijvult uit een jerrycan is het bij strenge vorst niet uitgesloten dat de motor startproblemen vertoont. U kunt dit voorkomen door de jerrycan gevuld te houden met benzine (95 RON).

Voor meer informatie over de FlexiFuel-brandstof bio-ethanol (E85), zie Brandstof - bio-ethanol E85.

Bij startproblemen

Wanneer de motor niet bij de eerste startpoging aanslaat:

  • Doe nog enkele startpogingen met behulp van de knop START/STOP ENGINE.
  • Controleer of de motorverwarming aanstond en laat deze zo nodig de eerder genoemde perioden aanstaan.

 Belangrijk

Als de motor ondanks herhaalde startpogingen niet aanslaat, wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.

Brandstofadaptatie

FlexiFuel-motoren kunnen op zowel loodvrije benzine (95 RON) als op bio-ethanol (E85) rijden. Beide brandstofsoorten worden in de gemeenschappelijke brandstoftank bijgevuld, wat betekent dat alle mogelijke mengverhoudingen tussen de beide brandstofsoorten zijn toegestaan.

Wanneer u de brandstoftank hebt volgegoten met benzine nadat u op bio-ethanol (E 85) hebt gereden (om omgekeerd), kan de motor enige tijd ietwat onregelmatig lopen. Het is daarom belangrijk dat de motor de gelegenheid krijgt tot aanpassing (adaptatie) aan het nieuwe brandstofmengsel.

Een dergelijke adaptatie gaat automatisch van start, wanneer u korte tijd op gelijkmatige snelheid in de auto rijdt.

 Belangrijk

Na het wijzigen van het brandstofmengsel in de tank moet er een adaptatie plaatsvinden door gedurende ca. 15 minuten met een gelijkmatige snelheid te rijden.

Als de startaccu ontladen of losgekoppeld is geweest, moet er voor een correcte adaptatie iets langer worden gereden aangezien het geheugen van de elektronica werd gewist.

  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten