Safelock-functie*

Bij activering van de Safelock-functie1 worden alle openingshandgrepen mechanisch losgekoppeld, wat het openen van de portieren van zowel de binnen- als de buitenzijde onmogelijk maakt.

Met de transpondersleutel activeert u de Safelock-functie die ca. tien seconden na vergrendeling van de portieren in werking treedt.

 N.b.

Als er binnen deze vertragingsperiode een van de portieren wordt geopend, wordt de functie geannuleerd en het alarm gedeactiveerd.

De auto is alleen te ontgrendelen met de transpondersleutel, wanneer de Safelock-functie geactiveerd is. Het linker voorportier is ook te ontgrendelen met het afneembare sleutelblad. Bovendien is het mogelijk om de verschillende portieren en de bagageklep te ontgrendelen/openen bij auto's uitgerust met Keyless start en ontgrendeling/vergrendeling* door de desbetreffende portierhandgreep of de handgreep van de bagageklep vast te pakken.

 Waarschuwing

Laat niemand in de auto zitten zonder eerst de Safelock-functie te deactiveren om te voorkomen dat u iemand opsluit.

Tijdelijk deactiveren

P3-sv60/V60H Manöverpanel MyCar
Geactiveerde menu-opties staan aangekruist.
  1. Ikon röd cirkel 1MY CAR
  2. Ikon röd cirkel 2 OK MENU
  3. Ikon röd cirkel 3TUNE-knop
  4. Ikon röd cirkel 4EXIT

Als u de portieren van de buitenzijde wilt vergrendelen terwijl er iemand in de auto achterblijft, kunt u de Safelock-functie tijdelijk uitschakelen. Dat is mogelijk in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

 N.b.

  • Let erop dat het alarm wordt geactiveerd bij vergrendeling van de auto.
  • Als een van de portieren van de binnenzijde wordt geopend, gaat het alarm af.

Bovenstaande geldt als de geblokkeerde vergrendelingsstand niet tijdelijk is gedeactiveerd.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Alleen in combinatie met een alarmsysteem.