Vergrendelen/ontgrendelen - bagageklep

De bagageklep is op meerdere manieren te openen, vergrendelen en ontgrendelen.

Ontgrendelen met transpondersleutel

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Met de toets P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock op de transpondersleutel is het mogelijk om de alarmfunctie voor de achterklep te deactiveren*, zodat u de achterklep apart kunt ontgrendelen.

Bij auto's met alarm* dooft de alarmindicatie op het dashboard om aan te geven dat niet alle onderdelen van de auto beveiligd zijn. De niveausensoren en bewegingsmelders alsmede de sensoren in de opening van de bagageklep worden buiten werking gesteld.

De portieren blijven vergrendeld en beveiligd.

  • De bagageklep wordt weliswaar ontgrendeld maar blijft dichtstaan – druk lichtjes tegen op het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep en open het deksel.

Als de bagageklep niet binnen twee minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de bagageklep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

U kunt de bagageklep op twee verschillende manieren openen

Eenmaal drukken – De bagageklep wordt weliswaar ontgrendeld maar blijft dichtstaan – druk lichtjes tegen op het met rubber bekleding drukplaatje onder de buitenhandgreep en open de bagageklep.

Als de bagageklep niet binnen twee minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de bagageklep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

Tweemaal drukken – De bagageklep wordt ontgrendeld en de vergrendeling wordt vrijgegeven waarna de bagageklep enkele centimeters omhoogkomt – til de buitenhandgreep omhoog om het deksel te openen. Bij zware regen- of sneeuwval, vorst of ijzel komt de klep echter mogelijk niet uit de vergrendeling los.

 N.b.

  • Wanneer de klep met tweemaal indrukken werd ontgrendeld is automatische hervergrendeling niet mogelijk omdat de klep openstaat – u dient de klap handmatig te sluiten.
  • Na het sluiten is de klep onvergrendeld en niet opgenomen in het alarmsysteem – met de vergrendeltoets P3-820 Remote key - Icon Lock op de transpondersleutel kunt u de klep opnieuw vergrendelen en opnemen in het alarmsysteem.

Vergrendelen met transpondersleutel

Bij auto's met alarm* gaat de alarmindicatie op het dashboard knipperen om aan te geven dat het alarm geactiveerd is.

Van de binnenzijde ontgrendelen

P3-1220-Lock/unlock tailgate from inside
Om de bagageklep te ontgrendelen:
Druk op de knop (1) op het verlichtingspaneel.
Het slot ontgrendelt en de klep opent een paar centimeter.
  1. * Optie/accessoire.