Banden - snelheidsklassen

Elke band is bestand tegen een bepaalde max. snelheid en behoort daardoor tot een bepaalde snelheidsklasse (SS - Speed Symbol).

De snelheidsklasse van de banden dient minimaal overeen te komen met de topsnelheid van de auto. In de tabel hieronder staat de toegestane maximumsnelheid voor de betreffende snelheidsklasse (SS). De enige uitzondering hierop vormen winterbanden (zowel banden met als zonder ‘spikes’), waarvoor een lagere snelheidsklasse gebruikt mag worden. Bij gebruik van dergelijke banden mag u niet sneller rijden dan de maximumsnelheid die voor het gebruikte bandentype geldt (voor klasse Q geldt bijvoorbeeld een maximumsnelheid van 160 km/h). De gesteldheid van het wegdek is bepalend voor de maximumsnelheid en niet de snelheidsklasse op de banden.

 N.b.

In de tabel staat de maximaal toegestane snelheid.
Q160 km/h (alleen voor winterbanden)
T190 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h

 Waarschuwing

De auto moet worden uitgerust met banden die minimaal de gespecificeerde lastindex (LI) en snelheidsklasse (SS) hebben. Bij gebruik van banden met een te lage lastindex of snelheidsklasse kunnen de banden oververhit raken.