Eco guide & Power guide*

Eco guide en Power guide zijn twee van de meters op het instrumentenpaneel die u helpen om zo zuinig mogelijk met de auto te rijden.

De auto slaat ook statistische ritgegevens die in de vorm van staafdiagrammen te bekijken zijn, zie .

Eco guide

Deze meter geeft een beeld van hoe zuinig u met de auto rijdt.

Kies ‘Eco’ om deze meter te kunnen zien, zie Instrumentenpaneel, digitaal - overzicht.

P4-1220-Eco Guide
Ikon röd cirkel 1Actuele waarde
Ikon röd cirkel 2Gemiddelde waarde

Actuele waarde

Hier wordt de actuele waarde getoond; hoe groter de uitslag op de schaal, hoe beter.

De actuele waarde wordt berekend op basis van snelheid, motortoerental, benut motorvermogen en het gebruik van het rempedaal.

Geadviseerd wordt een optimale snelheid (50–80 km/h) en een laag toerental aan te houden. Bij gas geven en remmen dalen de wijzers.

Bij zeer lage actuele waarden licht het rode gebied van de meter (met enige vertraging) op, wat betekent dat u onzuinig rijdt. U dient dit te voorkomen.

Gemiddelde waarde

De gemiddelde waarde volgt de actuele waarde langzaam en beschrijft hoe de afgelopen tijd in de auto is gereden. Hoe groter de uitslag van de wijzers op de schaal, hoe zuiniger u hebt gereden.

Power guide

Dit instrument geeft de relatie aan tussen het benutte en het beschikbare vermogen (Power) van de motor.

Kies ‘Performance’ om deze meter te kunnen zien, zie Instrumentenpaneel, digitaal - overzicht.

P4-1220-Power Performance Indication
Ikon röd cirkel 1Beschikbaar motorvermogen
Ikon röd cirkel 2Benut vermogen

Beschikbaar motorvermogen

De kleinere wijzer bovenaan toont het beschikbare motorvermogen1. Hoe groter de uitslag op de schaal, hoe meer vermogen er beschikbaar is in de actuele versnelling.

Benut vermogen

De grotere wijzer onderaan toont het benutte motorvermogen1. Hoe groter de uitslag op de schaal, hoe meer motorvermogen er benut wordt.

Een groot verschil tussen de beide wijzers duidt op een grote vermogensreserve.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Het vermogen is afhankelijk van het motortoerental.