BLIS - bediening

BLIS (Blind Spot Information System) is een functie om de bestuurder ondersteuning te bieden bij rijden in druk verkeer op wegen met meerdere rijbanen in dezelfde richting.

BLIS activeren/deactiveren

BLIS wordt geactiveerd bij het starten van de motor wat bevestigd wordt door de controlelampjes op de portierpanelen die één keer oplichten.

P4-1220-BLIS På-/Av-knapp
Knop voor activering/deactivering.

Het BLIS-systeem kan worden gedeactiveerd/geactiveerd met een druk op de BLIS-knop op de middenconsole.

Bij bepaalde combinaties van opties is er geen plek vrij voor een knop op de middenconsole - in dat geval is de functie te bedienen via het menusysteem MY CAR1:

  • Selecteer Aan of Uit met InstellingenAuto-instellingenBLIS.

Bij deactivering/activering van BLIS dooft/brandt het lampje in de knop en het instrumentenpaneel bevestigt de wijziging met een tekstmelding - bij activering lichten de controlelampjes op de portierpanelen eenmaal op.

Om de melding uit te schakelen:

  • Druk op de OK-knop van de linker stuurhendel.

of

  • Wacht ongeveer 5 seconden - de melding verdwijnt.

Wanneer BLIS werkt

P4-1220- BLIS Princip
Principe voor BLIS: 1. Zone in dode hoek. 2. Zone voor snel inhalende voertuigen.

Het BLIS-systeem is actief bij snelheden hoger dan ongeveer 10 km/h.

Het systeem reageert als:

  • de eigen auto wordt ingehaald door andere voertuigen
  • de eigen auto snel wordt ingehaald door andere voertuigen.

Wanneer BLIS een voertuig binnen zone 1 of een snel inhalend voertuig in zone 2 ontdekt, brandt het BLIS-lampje op het portierpaneel constant. Als u in deze stand de richtingaanwijzers activeert aan de kant waarvoor de waarschuwing wordt gegeven, schakelt het BLIS-lampje over van constant branden op knipperen met een feller licht.

 Waarschuwing

BLIS werkt niet in scherpe bochten.

BLIS werkt niet als de auto achteruitrijdt.

Beperkingen

  • Vuil, ijs en sneeuw op de sensoren kunnen voor functiebeperkingen zorgen en waarschuwingen onmogelijk maken. BLIS kan dergelijke beperkende omstandigheden niet detecteren.
  • Bevestig geen voorwerpen, tape of stickers binnen het oppervlak van de sensoren.
  • BLIS wordt gedeactiveerd, als u een aanhanger op het elektrische systeem van de auto aansluit.

 Belangrijk

Reparaties aan de componenten van de BLIS- en CTA-functies of het spuiten van de bumper mogen uitsluitend in een werkplaats worden uitgevoerd. Een erkende Volvo-werkplaats wordt aanbevolen.
  1. 1 Zie voor informatie over het menusysteem MY CAR.