Auto met internetverbinding

Na internetverbinding is het mogelijk om bijvoorbeeld navigatiediensten, internetradio en muziekdiensten te gebruiken via apps en de geïntegreerde webbrowser van de auto te gebruiken.
P3_13w46_Car Online

Als de auto een internetverbinding heeft is het mogelijk om extra programma’s (apps) te gebruiken. De beschikbare apps die per land kunnen verschillen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit navigatiediensten, sociale media, internetradio en muziekdiensten. De auto is voorzien van een eenvoudige webbrowser om informatie op internet te zoeken en deze weer te geven.

Als de internetverbinding via een mobiele telefoon plaatsvindt, is het mogelijk om tegelijkertijd andere functies van de mobiele telefoon te gebruiken, zoals het lezen van sms-berichten en bellen, zie Bluetooth®-handsfreesysteem.

De mobiele telefoon en de provider moeten ondersteuning bieden voor tethering (delen van de internetverbinding) en het abonnement moet inclusief dataverkeer zijn.

 N.b.

Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met zich meebrengen.

Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.

Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.

Voor elementaire bediening, zie systeembediening en menufuncties .

Auto aansluiten op internet

P3-1346-x60-disable automatic internet connection
Instellingen voor internetverbinding.

Geen verbinding tot stand brengen is de basisinstelling van de internetverbinding. Na het kiezen van een verbindingsalternatief geldt het gekozen alternatief, waarna de auto waar mogelijk automatisch een internetverbinding tot stand brengt. Kies een andere verbindingsalternatief om op een andere manier internetverbinding tot stand te brengen. Verbreek de netwerkaansluiting om niet automatisch internetverbinding tot stand te brengen.

Kies uit de verbindingsalternatieven Bluetooth®, Wi-Fi of automodem*:

Automodem*1

Bij aansluiting met de automodem maken de Volvo On Call-diensten gebruik van deze verbinding.

Voor aansluiting met de automodem, zie Automodem*2.

Bluetooth®

U moet de mobiele telefoon eerst registreren en aan de auto koppelen.
Activeer internetdeling (delen van internetverbinding (persoonlijke hotspot)) op de mobiele telefoon.
Druk op MY CAR om de normaalweergave voor de bron te openen. Druk vervolgens op OK/MENU en kies InstellingenInternetinstellingenAansluiten viaBluetooth.
De auto heeft daarmee een verbinding.

In het vervolg zal de auto automatisch via Bluetooth® een verbinding tot stand brengen met een beschikbaar netwerk.

Een symbool op het beeldscherm geeft de actuele verbindingsstatus aan.

Voor het verbreken van de netwerkaansluiting, zie Netwerkaansluiting verbreken.

De auto kan maximaal 10 verschillende Bluetooth®-netwerken in het geheugen opslaan. Als u vervolgens een nieuw netwerk toevoegt, wordt het oudste netwerk inclusief wachtwoord verwijderd van de netwerklijst in het geheugen.

Wi-Fi

P3/P4-1420-WiFi logo small
Activeer internetdeling (delen van internetverbinding (persoonlijke hotspot)) op de mobiele telefoon.
Druk op MY CAR om de normaalweergave voor de bron te openen. Druk vervolgens op OK/MENU en kies InstellingenInternetinstellingenAansluiten viaWi-Fi.
Er wordt gezocht naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.
Kies het netwerk van uw keuze.
Kies Verbinden.
Geef het wachtwoord van het netwerk aan.
De auto probeert vervolgens een verbinding tot stand te brengen met het gekozen netwerk.

In het vervolg zal de auto automatisch via Wi-Fi een verbinding tot stand brengen met een beschikbaar netwerk.

Een symbool op het beeldscherm geeft de actuele verbindingsstatus aan.

Voor het verbreken van de netwerkaansluiting, zie Netwerkaansluiting verbreken.

De auto kan maximaal 10 verschillende Wi-Fi-netwerken in het geheugen opslaan. Als u vervolgens een nieuw netwerk toevoegt, wordt het oudste netwerk inclusief wachtwoord verwijderd van de netwerklijst in het geheugen.

Wi-Fi-netwerk uit geheugen verwijderen

Druk op MY CAR om de normaalweergave voor de bron te openen.
Druk vervolgens op OK/MENU en kies InstellingenInternetinstellingen.
Kies Wi-Fi.
Er verschijnt een lijst met beschikbare netwerken.
Kies het te verwijderen netwerk.
Kies Vergeten.
De auto zal niet meer automatisch een verbinding tot stand trachten te brengen met het desbetreffende netwerk.

Alle netwerken uit geheugen verwijderen

U kunt alle netwerken tegelijk uit het geheugen verwijderen. Houd er in dat geval rekening mee dat dan de fabrieksinstellingen worden hervat voor alle gebruikersgegevens en systeeminstellingen.

Druk om de fabrieksinstellingen te herstellen op MY CAR op de middenconsole en kies daarna OK/MENU gevolgd door InstellingenResetten naar fabrieksinstellingen.

Techniek en veiligheid rond Wi-Fi

Aansluiting is alleen mogelijk op netwerken van het volgende type:

  • Frequentie - 2,4 GHz.
  • Standaarden - 802.11 b / g / n.
  • Beveiligingstype - WPA2-AES-CCMP.

Als meerdere eenheden op dezelfde frequentie actief zijn, kunnen de prestaties afnemen.

Netwerkverbinding verbreken

P3-1346-x60-disable automatic internet connection

Druk op OK/MENU en kies InstellingenInternetinstellingenAansluiten viaGeen. De auto maakt geen verbinding met internet.

Geen internetverbinding of een slechte internetverbinding

De hoeveelheid data die wordt overgebracht is afhankelijk van welke diensten of apps in de auto worden gebruikt. Het streamen van audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer leiden en dat vereist een goede verbinding en signaalsterkte.

Mobiele telefoon in de auto

De snelheid binnen de aansluiting kan variëren afhankelijk van de positie van de mobiele telefoon in de auto. Plaats de mobiele telefoon dichter bij het audio- en mediasysteem van de auto om de signaalsterkte te verbeteren. Zorg dat de signalen niet worden gehinderd.

Mobiele telefoon en provider

De snelheid binnen het mobiele netwerk varieert afhankelijk van de dekking op de plek waar u zich bevindt. Een slechtere netwerkdekking is bijvoorbeeld mogelijk in tunnels, achter bergen, in diepe dalen of binnenshuis. De snelheid is ook afhankelijk van de overeenkomst met uw teleprovider.

 N.b.

Neem bij problemen met de dataoverdracht contact op met uw provider.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Alleen auto’s met Volvo On Call
  3. 2 Alleen auto’s met Volvo On Call.