Volvo Sensus

Volvo Sensus vormt het hart van uw persoonlijke Volvo-beleving en maakt communicatie mogelijk tussen u, uw auto en de wereld eromheen. Sensus biedt informatie, entertainment en zo nodig ondersteuning. Sensus omvat intuïtieve functies voor meer rijplezier en een probleemloos autobezit.
Px-1320-SENSUS logo

Dankzij de intuïtieve navigatiestructuur kunt u altijd toegang krijgen tot hulp, informatie en entertainment, zonder te worden afgeleid.

Sensus biedt u diverse oplossingen voor aansluiting* op de rest van de wereld en de mogelijkheid tot intuïtieve bediening van de verschillende autofuncties.

Volvo Sensus presenteert tal van functies van uiteenlopende autosystemen op overzichtelijke wijze op het display van de middenconsole. Volvo Sensus biedt de mogelijkheid tot personalisering van de auto met een eenvoudig te hanteren bedieningsinterface. Er zijn instellingen te verrichten onder Instellingen van de auto, Audio en media, Klimaat en dergelijke.

Met de knoppen en bedieningselementen op de middenconsole en het rechter toetsenblok* op het stuurwiel kunt u functies activeren en deactiveren en tal van instellingen verrichten.

Bij het bedienen van MY CAR worden alle instellingen getoond die verband houden met het besturen en bedienen van de auto, zoals City Safety, sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling en dergelijke.

Bij het indrukken van RADIO, MEDIA, TEL, P3-1346-x60-Connectivity symbol*,NAV* en CAM* kunt u andere bronnen, systemen en functies activeren, zoals AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigatie* en parkeerhulpcamera*.

Voor meer informatie over alle functies/systemen, zie de desbetreffende hoofdstukken in de gebruikershandleiding of het bijbehorende supplement.

Overzicht

P4-1420-Sensus
Bedieningspaneel op middenconsole. De afbeelding is schematisch – het aantal functies en de locatie van de knoppen is afhankelijk van de gekozen uitrusting en de desbetreffende markt.
  1. Ikon röd cirkel 1Navigatie* - NAV, zie apart supplement (Sensus Navigation).
  2. Ikon röd cirkel 2Audio en mediaRADIO, MEDIA,TEL.
  3. Ikon röd cirkel 3Auto met internetverbindingP3-1346-x60-Connectivity symbol.
  4. Ikon röd cirkel 4Klimaatregeling.
  5. Ikon röd cirkel 5Functie-instellingen - MY CAR.
  1. * Optie/accessoire.