Noodreparatieset voor banden* - reparatieresultaat controleren

Noodreparatie is mogelijk met de noodreparatieset voor banden* (TMK - Temporary Mobility Kit), die wordt gebruikt om een gat te dichten en om de bandenspanning te controleren en aan te passen.

Bandenspanning controleren

Sluit de noodreparatieset voor banden weer aan.

Lees de bandenspanning van de manometer af.

  • Als de spanning lager is dan 1,3 bar, werd de band onvoldoende afgedicht. Beëindig in dat geval de rit. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats.
  • Als de bandenspanning hoger is dan 1,3 bar, moet u de band oppompen tot de spanning die staat aangegeven in de bandenspanningstabel in de gedrukte Gebruikershandleiding (1 bar = 100 kPa). Laat lucht uit de band ontsnappen, als de bandenspanning te hoog is.

 Waarschuwing

Draai de bus niet los, aangezien deze een blokkering heeft om lekkage te voorkomen.
Zorg dat de compressor uitstaat. Koppel de luchtslang en de kabel los. Plaats het ventieldopje terug.
Vouw de slang in de bak een laat de fles liggen. Leg de TMK in de bagageruimte.

 N.b.

  • Na het oppompen van een band moet u altijd het ventieldopje terugzetten om schade aan het ventiel door grind, vuil e.d. te voorkomen.
  • Gebruik alleen kunststof dopjes. Metalen ventieldopjes kunnen roesten en zijn moeilijk los te draaien.

 N.b.

Vervang de bus met afdichtmiddel en de slang na gebruik. Volvo adviseert u het vervangen over te laten aan een erkende Volvo-werkplaats.

 Waarschuwing

Controleer de bandenspanning regelmatig.

U wordt geadviseerd om naar de dichtstbijzijnde erkende Volvo-werkplaats te rijden en er de beschadigde band te laten vervangen/repareren. Geef aan het werkplaatspersoneel door dat er afdichtmiddel in de band zit.

 Waarschuwing

De snelheid mag niet hoger dan 80 km/h zijn nadat de provisorische bandenreparatie is gebruikt. Volvo adviseert u om een erkende Volvo-werkplaats te bezoeken voor een inspectie van de gerepareerde band (maximaal 200 km rijden). Het personeel kan bepalen of de band kan worden gemaakt of moet worden vervangen.
  1. * Optie/accessoire.