Stembediening - multimedia

Gebruik de stembediening van het multimediasysteem om bijvoorbeeld van bron of track te veranderen.

De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval verschillen.

Van bron veranderen

In de volgende dialoog met stemcommando’s verandert u van mediabron.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Disc”.
Het systeem schakelt over op de cd/dvd-speler.

De overige bronnen zijn te openen door bijvoorbeeld “Bluetooth”, “TV - instelling” of “USB” te zeggen. Welke bronnen er te openen zijn, hangt af van de apparaten die op dat moment beschikbaar/aangesloten zijn en of de gekozen bron afspeelbare media bevat. Als een mediabron niet beschikbaar is, geeft het systeem aan waarom.

Van track veranderen

Het systeem begrijpt de nummers 0 (nul) tot 99 (negenennegentig). Nummers hoger dan 99 (negenennegentig) kan het systeem niet werken. Zo is 100 (honderd) of 101 (honderdeen) niet mogelijk.

In de volgende dialoog met stemcommando’s verandert u van track.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Kies track”.
Het systeem antwoordt: “Zeg tracknummer”.
Zegt het tracknummer (als één nummer, d.w.z. “Drieëntwintig” en dus niet “Twee-drie”).
Het systeem schakelt over naar het tracknummer van de actieve mediabron.

Media zoeken

In de volgende dialoog kunt u met stemcommando’s naar media zoeken.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Zoek media”.
Het systeem geeft een genummerde lijst weer met de categorieën waarop u kunt zoeken en antwoord: “Kies een regelnummer of zeg de te zoeken mediacategorie”.
Noem een regelnummer of een zoekcategorie.
Het systeem geeft meer instructies om de juiste media te vinden.

Meer commando’s

Meer commando’s voor stembediening van het multimediasysteem vindt u door in de normaalweergave voor MY CAR op OK/MENU te drukken en InstellingenInstellingen stembedieningLijst van spraakcommando'sMediacommando's te kiezen.