Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst

Wanneer u op tv-kanalen zoekt, worden alle beschikbare kanalen in een voorkeurslijst opgeslagen. De volgorde waarin de voorkeurslijst wordt weergegeven en de zoektermen zijn te wijzigen.

Voorkeurslijst wijzigen

U kunt de volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerder plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst kan bovendien variëren.

Druk voor een wijziging van de volgorde van de voorkeurslijst in de normaalweergave van de tv-bron op OK/MENU en kies Presets.
Draai aan TUNE totdat u het te verplaatsen kanaal in de lijst bereikt en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
Draai aan TUNE totdat u de nieuwe positie binnen de lijst bereikt en bevestig uw keuze met OK/MENU.
De kanalen wisselen vervolgens van plaats.

Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen al de resterende kanalen in het gebied. Het is mogelijk een van deze kanalen in de lijst met voorkeuren te zetten.

  1. * Optie/accessoire.