Instrumentenpaneel, analoog - overzicht

Op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel verschijnt informatie over bepaalde functies van de auto zoals de cruisecontrol, boordcomputer en meldingen. De informatie wordt weergegeven in de vorm van symbolen en tekst.

Informatiedisplay

P4-1220-Y55X Information display, DIM STD-Line
Informatiedisplay, analoog instrument.

Gedetailleerder informatie vindt u onder de functies die gebruik maken van het display.

Meters en wijzers

P4-1220-Y55X Information display, gauges, DIM STD-Line
 1. Ikon röd cirkel 1Brandstofmeter. Wanneer de aanduiding is gedaald tot slechts één witte markering1, gaat het oranje controlesymbool voor een laag brandstofpeil branden. Zie ook Boordcomputer - aanvullende informatie en Brandstof tanken.
 2. Ikon röd cirkel 2Eco meter. De meter geeft een beeld van hoe zuinig er in de auto wordt gereden. Hoe groter de wijzeruitslag, hoe zuiniger.
 3. Ikon röd cirkel 3Snelheidsmeter
 4. Ikon röd cirkel 4Toerenteller. De meter geeft het motortoerental in duizenden omwentelingen per minuut aan.
 5. Ikon röd cirkel 5Schakelindicator2 / Schakelstandindicator3. Zie ook Schakelindicator*, Automatische versnellingsbak - Geartronic* of Automatische versnellingsbak - Powershift*.

Controle- en waarschuwingssymbolen

P4-1220-Y55X Information display, control and warning symbols, DIM STD-Line
Controle- en waarschuwingssymbolen, analoog instrument.
 1. Ikon röd cirkel 1Controlesymbolen
 2. Ikon röd cirkel 2Controle- en waarschuwingssymbolen
 3. Ikon röd cirkel 3Waarschuwingssymbolen4

Functietest

Alle controle- en waarschuwingssymbolen, behalve de symbolen in het midden van het informatiedisplay, gaan branden in sleutelstand II of bij het starten van de motor. Alle symbolen moeten weer uitgaan als de motor is aangeslagen, behalve het lampje voor de parkeerrem. Dit gaat pas uit, als de auto van de parkeerrem wordt gehaald.

Als de motor niet aanslaat of als de functietest wordt uitgevoerd in sleutelstand II, gaan binnen enkele seconden alle symbolen uit, behalve het symbool voor storingen in het uitlaatgasreinigingssysteem en dat voor een lage oliedruk.

 1. 1 Wanneer de aanduiding Afstand tot lege tank: op het display verandert in ----, wordt de markering rood van kleur.
 2. 2 Handgeschakelde versnellingsbak.
 3. 3 Automatische versnellingsbak.
 4. * Optie/accessoire.
 5. 4 Bepaalde motorvarianten hebben geen systeem dat waarschuwt bij het wegvallen van de oliedruk. Bij auto’s met dergelijke motorvarianten is het symbool voor een geringe oliedruk niet in gebruik. In plaats daarvan wordt via een displaymelding gewaarschuwd voor een lage oliedruk. Voor meer informatie, zie Motorolie - algemeen.