Boordcomputer - rijstatistiek*

Er wordt informatie vastgelegd over het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde snelheid tijdens eerdere ritten. Deze informatie is weer te geven op het beeldscherm in de vorm van een staafdiagram.

Functie

P4-1220-Trip statistics
Ritstatistiek1.

Afhankelijk van de gekozen schaalverdeling symboliseert elke staaf een afgelegde afstand van 1 km of 10 km - de staaf uiterst rechts geeft de waarde aan voor de actuele kilometer of 10 km.

Met de TUNE-knop kunt u voor elke staaf van schaal wisselen tussen 1 km en 10 km – de aanwijzer rechts beweegt afhankelijk van de gekozen schaal omhoog of omlaag.

Bediening

Er zijn verschillende instellingen mogelijk in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR – ga naar Verbruiksinfo.

Met de optie ‘Resetten als motor min. 4 uur heeft uitgestaan’ gemarkeerd, worden alle statistieken automatisch gewist als de auto na afloop van de rit 4 uur stilgestaan heeft. Bij de volgende keer starten van de motor begint de ritstatistiek weer vanaf nul.

  • Resetten als motor min. 4 uur heeft uitgestaan – markeer het vakje met ENTER aan en verlaat het menu met EXIT.

Als er met een nieuwe rijcyclus wordt begonnen voordat de 4 uur zijn verstreken, moet de actuele periode eerst handmatig worden gewist met het alternatief ‘Nieuwe rit starten’.

  • Nieuwe rit starten – met ENTER wordt alle eerdere statistiek gewist. Verlaat het menu met EXIT.

Zie ook de informatie over Eco guide.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 De afbeelding is schematisch – afhankelijk van de softwareversie en de markt zijn afwijkingen mogelijk.