Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)* is een aanvullend dienstenpakket op abonnementsbasis. Het abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.

Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt aangeduid als VOC) is gekoppeld aan het SRS- en het alarmsysteem van de auto. De auto is voorzien van een ingebouwde gsm-module voor de communicatie tussen de auto en de VOC-diensten. Op de kaart staan de landen waar het systeem momenteel in gebruik is. Neem contact op met de VOC-dealer voor de nieuwste gegevens, omdat er zich wijzigingen op de kaart kunnen voordoen. De invulling van het abonnement verschilt per markt. Neem contact op met uw Volvo-dealer voor informatie over de diensten die in uw land beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het VOC-systeem gedurende 5 dagen beschikbaar en tijdens de 22 daaropvolgende dagen eenmaal per uur. Na deze 22 dagen staat het systeem uit, totdat u de auto opnieuw start.

Het VOC-systeem maakt gebruik van gps (Global Positioning System) om de auto te lokaliseren en van de in de auto ingebouwde gsm-module om contact op te nemen met de VOC helpdesk.

 Waarschuwing

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de Volvo On Call-dienst beschikbaar is.

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

Abonnement

Wanneer na aankoop van de auto het VOC-systeem wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het abonnement heeft afhankelijk van de markt een bepaalde geldigheidsduur.

Comfortdiensten

Veiligheidsdiensten

Beveiligingspakket

 N.b.

Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.

Informatie op internet

Voor meer informatie over Volvo On Call, zie www.volvocars.com > Kies land > Sales & Services > Volvo On Call. Daar kunt u onder meer de antwoorden op veelgestelde vragen vinden.

Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen op de mobiele app. Neem het onderdeel over Volvo ID in het Sensus Infotainment-supplement door om te zien wat de voordelen ervan zijn en hoe u een Volvo ID aanmaakt.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Bepaalde markten.
  3. 2 Geldt alleen voor Nederland.
  4. 3 Geldt niet voor de V40/V40 Cross Country.