Luchtverdeling passagiersruimte

De binnenkomende lucht wordt verdeeld over uiteenlopende blaasmonden verspreid over het interieur.
P4-1220-Y555-Air distrubution

In de stand AUTO* vindt de luchtverdeling geheel automatisch plaats.

De luchtverdeling valt zo nodig handmatig bij te regelen, zie luchtverdelingstabel.

Blaasmonden in dashboard

P4-1220-Y55X-Air vents in dashboard
  1. Ikon röd pil AOpen
  2. Ikon röd pil BDicht
  3. Ikon röd pil CLuchtstroom naar links of rechts
  4. Ikon röd pil DLuchtstroom omhoog of omlaag

Richt de blaasmonden op de zijruiten om deze te ontwasemen.

 N.b.

Denk eraan dat kleine kinderen gevoelig kunnen zijn voor luchtstromen en tocht.

Luchtverdeling

P4-1220-Y55X-Button air distribution
  1. Ikon röd cirkel 1Luchtverdeling - ontwaseming voorruit
  2. Ikon röd cirkel 2Luchtverdeling - blaasmond dashboard
  3. Ikon röd cirkel 3Luchtverdeling - ventilatie vloer

De gestileerde menselijke gedaante op de nevenstaande afbeelding bestaat uit drie knoppen. Bij bediening van de knoppen gaat op het beeldscherm het desbetreffende gedeelte van de gestiliseerde menselijke gedaante (zie onderstaande afbeelding) branden samen met een pijl vóór dit gedeelte om aan te geven welke luchtverdelingsstand er gekozen is. Voor meer informatie, zie de luchtverdelingstabel.

P3-1020-S60/V60 Luftdistribution i display
Het display van de middenconsole geeft de gekozen luchtverdelingsstand aan.
  1. * Optie/accessoire.