Internetkaart - gedetailleerde route-informatie

Hier verschijnen de onderdelen van iedere etappe, zoals afritten en kruisingen.

Druk voor weergave van gedetailleerde route-informatie in de normaalweergave van de bron op OK/MENU en kies RouteGedet. route-informatie.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Detailed route details
Gedetailleerde route-informatie.

De route tot aan de bestemming bestaat uit een aantal deeltrajecten van verschillende aard zoals rechte stukken, afritten, kruisingen, opritten e.d. Loop de deeltrajecten door met Volgende/Vorige. De positie op de kaart, de bijbehorende namen, de afstanden en de nuttige plaatsen verschijnen.