Rempedaal

Het rempedaal wordt gebruikt om de snelheid van de auto tijdens rijden te verlagen.

De auto is uitgerust met twee remcircuits. Als een van de remcircuits beschadigd raakt, neemt de rempedaalweg toe en moet u meer druk uitoefenen voor een normale remwerking.

De druk die u uitoefent op het rempedaal wordt versterkt door de rembekrachtiging.

 Waarschuwing

De rembekrachtiging werkt alleen als de motor draait.

Wanneer u met de motor afgezet remt doet het rempedaal stug aan en kost het u meer kracht om de auto te remmen.

In bergachtig gebied of bij het rijden met een zware belading kunt u de remmen ontzien door op de motor af te remmen. U benut de remmende werking van de motor het best, wanneer u tijdens het afdalen dezelfde versnelling inschakelt als bij het oprijden van een helling.

Voor algemener informatie over een zware belasting van de auto, Motorolie - ongunstige rijomstandigheden.

Remschijven schoonmaken

Vuil en water op de remschijven kunnen ertoe leiden dat de aanspreekduur van de remmen wordt verlengd. Door de remblokken schoon te maken beperkt u deze verlenging.

U wordt geadviseerd de remschijven handmatig schoon te maken, wanneer u op natte wegen rijdt, de auto net hebt gewassen of op het punt staat deze langdurig te parkeren. U maakt de remschijven handmatig schoon door korte tijd licht te remmen.

Onderhoud

Om de verkeersveiligheid, bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de auto op een hoog peil te houden, dient u de service-intervallen van Volvo aan te houden zoals omschreven in het Service- en garantieboekje.

 Belangrijk

De onderdelen van het remsystemen moeten regelmatig op slijtage worden gecontroleerd.

Informeer bij een werkplaats hoe dat in zijn werk gaat of laat de controle over aan de werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Symbolen op instrumentenpaneel

SymboolBetekenis
P4-1220 Brake symbol in combiinstr.Brandt continu – controleer het remvloeistofpeil. Vul remvloeistof bij als het peil te laag ligt en controleer tevens de oorzaak van het remvloeistofverlies.
Symbol ABSBrandt tijdens het starten van de motor 2 seconden continu - automatische functietest.

 Waarschuwing

Als Symbol fel i ABS-system - text en Symbol fel i bromssystemet - text tegelijk branden, kan er een storing in het remsysteem zijn ontstaan.

Als het niveau in het remvloeistofreservoir in dat geval normaal is, moet u voorzichtig naar de dichtstbijzijnde werkplaats rijden om het remsysteem te laten controleren - geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Als de remvloeistof onder het MIN-niveau in het remvloeistofreservoir ligt, mag u pas verder rijden als de remvloeistof is bijgevuld.

De oorzaak van het remvloeistofverlies moet worden gecontroleerd.