Luchtreiniging - IAQS*

Het Interior Air Quality System (IAQS) ontdoet de binnenkomende lucht van gassen en stofdeeltjes om zo hinderlijke geurtjes en verontreinigingen in de passagiersruimte te beperken.

Bij verontreinigde buitenlucht wordt de luchtinlaat afgesloten om koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon buiten de auto te houden. De lucht in de passagiersruimte wordt dan gerecirculeerd.

Het is mogelijk het systeem te activeren/deactiveren in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

 N.b.

Voor de beste lucht in het interieur moet de luchtkwaliteitssensor altijd zijn ingeschakeld.

In een koud klimaat is de automatische recirculatie beperkt om het beslaan van de ruiten te voorkomen.

 N.b.

Om de CZIP-standaard in auto’s met CZIP te behouden, dient het IAQS-luchtfilter om de 15.000 km of tenminste eenmaal per jaar te worden vervangen (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Echter, maximaal 75.000 km per 5 jaar. In auto's zonder CZIP en als de klant niet de CZIP-standaard wil behouden, moet het IAQS-filter bij een normale servicebeurt worden vervangen.
  1. * Optie/accessoire.