Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt om de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto aan te drijven.

De rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal startpogingen, de weersomstandigheden e.d. zijn van invloed op de levensduur en de werking van de accu.

De startaccu is een traditionele 12V-accu.

 • Koppel de startaccu nooit los, terwijl de motor loopt.
 • Controleer of de kabels van de startaccu op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.

In de volgende tabel staan de specificaties van de startaccu.

Spanning (V)12
Koudestartvermogen1 - CCA2 (A)

7203

7604 of 8004

Afmetingen , l×b×h (mm)

278×175×1903

278×175×1904 of 315×175×1904

Capaciteit (Ah)

703

704 of 804

 Belangrijk

Bij vervanging van de startaccu moet u erop letten dat u een accu met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu).

 N.b.

 • De grootte van de batterijbehuizing dient overeen te komen met de afmetingen van de originele batterij.
 • De hoogte van de batterij hangt af van de afmetingen.

 Waarschuwing

 • De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
 • De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
 • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.

 Belangrijk

Gebruik voor het opladen van de startaccu of de hulpaccu alleen een moderne acculader met laadspanningsregeling. Maak geen gebruik van eventuele snellading omdat de accu daarbij beschadigd kan raken.

 Belangrijk

Bij het negeren van het volgende valt na aansluiting van een externe startaccu of acculader de energiebesparingsfunctie voor het infotainmentsysteem mogelijk tijdelijk uit en/of verschijnt er tijdelijk geen melding over de ladingstoestand van de startaccu op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel:

 • De minpool van de startaccu in de auto mag nooit worden gebruikt voor aansluiting van een externe startaccu of acculader – alleen het autochassis dient als massapunt te worden gebruikt.

Zie Starten met hulpaccu voor een beschrijving van de locatie van de kabelklemmen en de manier van aansluiten.

 N.b.

Als de startaccu vaak ontladen wordt, heeft dat een negatief effect op zijn levensduur.

De levensduur van de startaccu wordt door meerdere factoren beïnvloed, o.a. de rijomstandigheden en het klimaat. De startcapaciteit van de accu daalt in de loop van de tijd geleidelijk en daarom moet de accu worden opgeladen als de auto langere tijd niet wordt gebruikt of als er alleen korte ritten mee worden gemaakt. Extreme kou beperkt de startcapaciteit ook.

Om de startaccu in een goede conditie te houden, adviseren wij om minimaal 15 minuten per week te rijden of de accu aan te sluiten op een acculader met automatisch onderhoudsladen.

Een startaccu die constant volledig opgeladen wordt gehouden, heeft een maximale levensduur.

 1. 1 Volgens EN-norm.
 2. 2 Cold Cranking Amperes.
 3. 3 Handgeschakelde versnellingsbak.
 4. 4 Automatische versnellingsbak. De specificaties zijn afhankelijk van de modelvariant.