Automatisch radiofrequenties updaten (AF)

De functie kiest automatisch de sterkste zender voor de ingestelde radiozender en kan voor FM-radio worden geactiveerd.

Om een sterk zendersignaal op te kunnen sporen moet de functie soms de gehele FM-band doorzoeken.

Als de ingestelde radiozender is opgeslagen als voorkeur, wisselt de functie niet van zender ook al is automatisch radiofrequenties updaten geactiveerd.

Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de FM-bron op OK/MENU en kies Alternatieve frequentie.