Keyless Drive* - storingen in de functie van de transpondersleutel

De Keyless-functies kunnen gestoord worden door elektromagnetische velden en afschermingen.

 N.b.

Plaats/bewaar de transpondersleutel met passieve start/ontgrendeling niet in de buurt van een mobiele telefoon of metalen voorwerpen. Houd een minimale afstand aan van 10-15 cm.

Als er desondanks toch storingen optreden, is de transpondersleutel en het sleutelblad te gebruiken als een transpondersleutel in basisuitvoering.

  1. * Optie/accessoire.