MY CAR - paden

MY CAR is een menugroep voor hantering van tal van autofuncties, zoals het instellen van de klok, de buitenspiegels en de vergrendelingen.

Het actuele menuniveau staat bovenaan op het beeldscherm van de middenconsole. De zoekpaden naar de verschillende functies van het menusysteem worden als volgt aangegeven:

InstellingenAuto-instellingenSlotinstellingenPortieren openBestuurdersdeur:dan alle.

Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop u een functie kunt opzoeken en aanpassen met het toetsenblok op de middenconsole:

Druk op de MY CAR-knop op de middenconsole.
Druk op het duimwiel.
Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld Instellingen, met het duimwiel en druk vervolgens op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld Auto-instellingen, en druk op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
Ga naar Slotinstellingen en druk op het duimwiel – er wordt een nieuw submenu geopend.
Ga naar Portieren open en druk op het duimwiel – er wordt een vervolgmenu met selecteerbare opties geopend.
Markeer een van de opties Alle portieren en Bestuurdersdeur:dan alle met het duimwiel en druk op het duimwiel – de gemarkeerde optie wordt gekozen.
Sluit de programmering af door de menu’s één voor één te verlaten door EXIT telkens kort in te drukken of deze eenmaal lang in te drukken.

De procedure verloopt geheel identiek voor de bedieningsknoppen op de middenconsole: OK/MENU, EXIT en de TUNE-knop.

Gerelateerde documenten