Voorstoelen - elektrisch bediend

Voor optimaal zitcomfort hebben de voorstoelen verschillende instelmogelijkheden. De elektrisch bediende stoel kan naar voren/achteren en omhoog/omlaag worden gezet. De voorkant van de zitting kan worden verhoogd/verlaagd. De hellingshoek van de rugleuning kan worden gewijzigd.

Elektrische stoelbediening*

P4-1420-Elmanövrerad säte
  1. Ikon röd cirkel 1Voorkant zitting omhoog/omlaag
  2. Ikon röd cirkel 2Stoel omhoog/omlaag
  3. Ikon röd cirkel 3Stoel vooruit/achteruit
  4. Ikon röd cirkel 4Hellingshoek rugleuning

De elektrisch bedienbare stoelen zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die geactiveerd wordt als een van de stoelen door een obstakel wordt geblokkeerd. Als dit het geval is, moet u het elektrische systeem van de auto in stand I of 0 zetten en enige tijd wachten voordat u de stoel opnieuw probeert te verstellen.

U kunt slechts één verstelfunctie van de stoel tegelijk activeren (vooruit/achteruit/omhoog/omlaag).

Voorbereidingen

Tot enige tijd nadat u het portier met de transpondersleutel hebt ontgrendeld blijft het mogelijk de stoel te verstellen, ook al steekt er geen sleutel in het contactslot. U verstelt de stoel normaal gesproken in sleutelstand I. Wanneer de motor loopt, is dat altijd mogelijk.

Stoel met geheugenfunctie*

p3007 stol med minnesfunktion

De geheugenfunctie slaat de instellingen op voor de stoel en de buitenspiegels.

Instelling vastleggen

Ikon röd cirkel 1Geheugenknop
Ikon röd cirkel 2Geheugenknop
Ikon röd cirkel 3Geheugenknop
Ikon röd cirkel 4Knop voor vastlegging van de instelling
Stel de stoel en de buitenspiegels in.
Houd de knop M ingedrukt, terwijl u knop 1, 2 of 3 indrukt. Houd de knoppen ingedrukt, totdat er een akoestisch signaal klinkt en er een tekst op het instrumentenpaneel verschijnt.

Om een andere instelling vast te leggen moet u de stoel eerst verstellen.

Stoel in vastgelegde stand zetten

Druk op een van de geheugenknoppen 13, totdat de stoel en de buitenspiegels tot stilstand komen. Bij het loslaten van de knop zal de instelling van de stoel en de buitenspiegels onmiddellijk worden beëindigd.

Geheugen* van transpondersleutel

In alle transpondersleutels kunnen de instellingen voor de bestuurdersstoel en de buitenspiegels1 voor verschillende bestuurders worden opgeslagen, zie Transpondersleutel - personalisering*.

Noodstop

Als de stoel per ongeluk in beweging komt, kunt u op een van de verstellingsknoppen of geheugenknoppen van de stoel drukken om de stoel tot stilstand te brengen.

 Waarschuwing

Beknellingsgevaar! Zorg ervoor dat kinderen niet met de bediening spelen. Controleer of er bij het instellen geen voorwerpen voor, achter of onder de stoel liggen. Zorg dat geen van de passagiers op de achterbank bekneld kan raken.

Stoelen met elektrische verwarming

Voor elektrische stoelverwarming voor/achterbankverwarming, zie Elektrische stoelverwarming voor* en Elektrische achterbankverwarming*.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Alleen als de auto is uitgerust met een elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met geheugen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Gerelateerde documenten