Safety mode - auto verrijden

Als Normal mode verschijnt, wanneer de Veiligheidsstand Zie instructieboekje na een startpoging werd gereset, mag u de auto voorzichtig uit de huidige, gevaarlijke positie verrijden.

Verrijd de auto niet verder dan nodig.

 Waarschuwing

Als de auto nog in de Safety mode staat, mag deze niet worden gesleept. De auto moet door een berger worden opgehaald. Volvo adviseert u de auto te laten wegslepen naar een erkende Volvo-werkplaats.