Park Assist* - aan de voorzijde

Parkeerhulp is bedoeld als hulpmiddel tijdens het parkeren. Geluidssignalen en symbolen op het display van de middenconsole geven de afstand aan tot een waargenomen obstakel.

Bij het starten van de motor wordt Park Assist automatisch geactiveerd - het lampje in de Aan/Uit-knop brandt. Wanneer u Park Assist met deze knop uitschakelt, dooft het lampje.

P4-1220-Parkeringshjälp Framåt

Het meetbereik strekt tot ca. 0,8 m recht voor de auto. Bij obstakels voor de auto komen de geluidssignalen uit een van de luidsprekers voorin.

Park Assist aan de voorzijde is actief bij snelheden tot 10 km/h (6 mph). Het lampje in de knop brandt om aan te geven dat het systeem actief is. Het systeem wordt opnieuw geactiveerd bij snelheden lager dan 10 km/h (6 mph).

 Belangrijk

Bij montage van verstralers: Denk eraan dat deze de sensoren niet mogen hinderen - de verstralers kunnen dan als obstakel worden gezien.
  1. * Optie/accessoire.