Automatische verbinding Bluetooth®-eenheid

Wanneer een of meer Bluetooth®-eenheden in de auto geregistreerd zijn, vindt bij het starten van de auto automatisch verbinding plaats.

Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de laatst verbonden eenheid binnen het bereik ligt, vindt automatisch verbinding plaats. Als de laatst verbonden eenheid niet beschikbaar is, probeert het systeem een eerder geregistreerde eenheid aan te sluiten.

Druk op EXIT voor aansluiting op een andere eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten of andere geregistreerde eenheid kiezen.