Navigatie* - bediening

Basisbediening van Sensus Navigation en gebruiksvoorbeelden.

Het navigatiesysteem is te bedienen vanaf de middenconsole, de stuurknoppen, de afstandsbediening* en voor een deel via de stembediening. Voor de basisbediening van het systeem, zie het gedeelte Audiosysteem en media - Systeembediening.

Activeren Sensus Navigation

Druk op de knop NAV op de middenconsole.
Kort daarna wordt de kaart van het actuele geografische gebied weergegeven waarop de auto wordt aangeduid met een blauwe driehoek.

 Waarschuwing

Denk aan het volgende:

 • Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
 • Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig.
 • Vanwege bijv. weersomstandigheden of het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.

Het navigatiesysteem is niet uit te schakelen en blijft op de achtergrond werken – het wordt pas uitgeschakeld wanneer u de transpondersleutel uit het contactslot neemt.

 N.b.

Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.

Menu's

Het navigatiesysteem heeft behalve het bronmenu en het snelkoppelingsmenu ook een scrolmenu.

In de scrolstand verplaatst u met de numerieke toetsen op de middenconsole een dradenkruis over de kaartweergave.

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrolläge
Scrolstand met dradenkruis1.

Scrolstand activeren/deactiveren

Activeren - druk op een van de numerieke toetsen 0-9.
Deactiveren - druk op EXIT of NAV.

Schuiven

Druk op één van de numerieke cijfertoetsen 1-2-3-4-6-7-8-9 - in de kantlijnen wordt een richtingspijl weergegeven in combinatie met het cijfer dat moet worden gebruikt om de kaart in de gewenste richting te rollen.

Zoomen

Draai aan de draaiknop TUNE.

Kaart centreren

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Wanneer u in de Scrolstand op de cijferknop 5 drukt, wordt de actuele positie van de auto als middelpunt van de kaartweergave gehanteerd.

Als er een Reisplan met Deelbestemmingen actief is, wordt iedere keer dat u de knop indrukt de actuele Deelbestemming als middelpunt gehanteerd.

Scrolmenu

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrollmeny
Druk in de scrolstand op OK/MENU.
Er wordt een menu geopend voor de locatie op de kaart dat het middelpunt van het dradenkruis aangeeft.

Kies een functie:

 • Eén bestemming inst. - Verwijdert eventuele eerdere bestemmingen uit het reisplan en start de begeleiding op de kaart.
 • Toevoegen als tussenbest. - Voegt de gemarkeerde locatie aan het reisplan toe.
 • POI-informatie - geeft op het beeldscherm de naam en het adres weer voor de POI die het dichtst bij het dradenkruis ligt. Voor meer informatie over POI's, zie bestemming invoeren.
 • Verkeersinfo op kaart - Biedt de mogelijkheid om eventuele verkeersberichten2 rond de gemarkeerde locatie te bekijken.
 • Informatie - Toont eventuele informatie over de gemarkeerde locatie.
 • Opslaan - biedt de mogelijkheid om de gemarkeerde locatie in het geheugen op te slaan om deze te kunnen aangeven als bestemming.

Voorbeelden

Begeleiding naar de gewenste nuttige plaats (POI):
Druk op NAV, als de kaartweergave niet verschijnt.
De kaartweergave verschijnt.
Druk op NAV.
Het snelkoppelingsmenu wordt geopend.
Markeer Nuttige plaats (POI) instellen en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Markeer bijvoorbeeld Rondom auto en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Er verschijnt een lijst met treffers.
Markeer bijvoorbeeld Dichtstbijzijnde bezienswaardigheid en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Er verschijnt een lijst met treffers.
Markeer het gewenste alternatief in de lijst en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Er verschijnt een pop-upmenu.
Markeer Eén bestemming inst. en bevestig uw keuze met OK/MENU.
De begeleiding gaat van start - volg de aanwijzingen.

Zie ook de voorbeelden van stembediening van het navigatiesysteem.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Geef aan of de gemarkeerde cursorpositie/dradenkruispositie moet worden aangegeven met naam of gps-coördinaten, zie kaart-opties.
 3. 2 De service is niet voor alle gebieden/markten beschikbaar.