Milieubeleid

Volvo Car Corporation werkt voortdurend aan de ontwikkeling van veiliger en effectievere producten en oplossingen om de milieu-effecten te beperken.
Intro Miljö

Milieuzorg is een van de kernwaarden van Volvo Cars die van invloed is op alle activiteiten. De milieu-activiteiten gaan uit van de volledige levensduur van de auto en houden rekening met de milieu-effecten, van ontwikkeling tot sloop en recycling. Volvo Cars hanteert het uitgangspunt dat de milieu-effecten van nieuwe producten geringer moeten zijn dan die van de producten waarvoor ze in de plaats komen.

Een van de resultaten van de inspanningen van Volvo op milieugebied is de ontwikkeling van de Drive-E-aandrijflijnen, die effectiever werken en minder vervuilend zijn. Ook het persoonlijke milieu heeft de volle aandacht van Volvo - de lucht in een Volvo is door de klimaatregeling bijvoorbeeld schoner dan de lucht buiten.

Uw Volvo voldoet aan strenge internationale milieu-eisen. Alle productie-eenheden van Volvo hebben een ISO 14001-certificaat, wat een systematische benadering van de milieu-aspecten van de productie betekent om voortdurend verbeteringen aan te brengen en de milieu-effecten te beperken. Dit ISO-certificaat betekent ook dat de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften op milieugebied wordt nageleefd. Volvo eist ook van de samenwerkingspartners dat ze aan deze normen voldoen.

Brandstofverbruik

Omdat de milieu-effecten van auto's voor een groot deel toe te schrijven zijn aan het gebruik ervan richt Volvo Cars zich op het beperken van het brandstofverbruik, de uitstoot van kooldioxide en andere verontreinigende stoffen. De auto's van Volvo zijn concurrerend in hun klasse wat het brandstofverbruik betreft. Een lager brandstofverbruik levert over het algemeen een geringere uitstoot van het broeikasgas kooldioxide op.

Bijdragen aan een schoner milieu

Een zuinige auto levert niet alleen een beperking van de milieu-effecten op, maar betekent ook lagere kosten voor de eigenaar van de auto. Als bestuurder kunt u eenvoudig brandstof en geld besparen en zo een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Hier volgen enkele tips en adviezen:

  • Plan een effectieve gemiddelde snelheid. Snelheden hoger dan zo'n 80 km/h (50 mph) en lager dan 50 km/h (30 mph) zorgen voor een hoger energieverbruik.
  • Neem de intervallen voor onderhoud en service aan de auto in acht die in het Service- en garantieboekje geadviseerd worden.
  • Voorkom stationair draaien – zet de motor af wanneer u langere tijd stilstaat. Houd u aan de plaatselijke voorschriften.
  • Rijd anticiperend - bij onnodig vaak stoppen en optrekken en een ongelijkmatige snelheid stijgt het brandstofverbruik.
  • Gebruik vóór een koude start altijd de motorverwarming*, als de auto hiermee is uitgerust – dit verbetert de startgewilligheid, beperkt de slijtage bij koud weer en zorgt ervoor dat de motor sneller op bedrijfstemperatuur komt, waardoor het brandstofverbruik en de uitstoot afnemen.

Let er tevens op dat u afvalstoffen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals accu's en olie, op een milieuvriendelijke manier afvoert. Neem contact op met een werkplaats bij twijfel over de juiste manier van verwerken van dergelijk afval – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Wanneer u deze tips opvolgt, kunt u geld besparen, zuiniger omspringen met de hulpbronnen op aarde en uw auto langer doen meegaan. Voor meer informatie en meer adviezen, zie Eco guide, Zuinig rijden en Brandstofverbruik.

Efficiënte uitlaatgasreiniging

Uw Volvo is gebouwd volgens het concept "Schoon aan binnen- en buitenkant" – een concept dat een schone passagiersruimte combineert met een uitermate efficiënte uitlaatgasreiniging. In veel gevallen liggen uitlaatgasemissies ver onder de geldende normen.

Schone lucht in passagiersruimte

Het interieurfilter zorgt dat stofdeeltjes en pollen niet via de luchtinlaatopening in de passagiersruimte kunnen dringen.

Het luchtkwaliteitssysteem IAQS* (Interior Air Quality System) zorgt ervoor dat de lucht die de passagiersruimte binnenkomt, schoner is dan de lucht buiten in het verkeer.

Het systeem ontdoet de lucht in de passagiersruimte van verontreinigingen in de vorm van stofdeeltjes, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon. Als de Air Quality Sensor een verhoogde concentratie van verontreinigingen in de buitenlucht meet, wordt de luchtinlaat afgesloten waarna de lucht in de passagiersruimte wordt gerecirculeerd. Iets dergelijks kan zich voordoen in bijvoorbeeld druk verkeer, files of tunnels.

Het IAQS is onderdeel van het CZIP (Clean Zone Interior Package)* dat voorzien is van een speciale ventilatorfunctie die aanslaat, wanneer de auto via de transpondersleutel wordt ontgrendeld.

Interieur

De gebruikte materialen voor het interieur van een Volvo zijn zorgvuldig geselecteerd en uitvoerig getest op comfort en hypoallergeniteit. Bepaalde afwerkingsdetails zijn handmatig aangebracht: zo is de stuurwielbekleding met de hand genaaid. Het interieur is getest op de afwezigheid van sterke geuren of stoffen die klachten kunnen geven bij hoge temperaturen of direct zonlicht.

Erkende Volvo-werkplaatsen en het milieu

Met regelmatig onderhoud kunt u de voorwaarden scheppen voor een lange levensduur en een laag brandstofverbruik. U draagt zo tevens bij aan een schoner milieu. Wanneer u de reparaties en het onderhoud aan de auto toevertrouwt aan de werkplaatsen van Volvo, wordt de auto een onderdeel van Volvo's systeem. Volvo stelt duidelijke milieu-eisen aan de outillage van de werkplaatsen om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in het milieu vrijkomen. Het werkplaatspersoneel beschikt over de kennis en het gereedschap om optimale milieuzorg te garanderen.

Recycling

Omdat Volvo werkt vanuit een levensduurperspectief is het ook belangrijk dat autowrakken op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. De auto is nagenoeg geheel te recyclen. De laatste eigenaar van de auto wordt daarom verzocht contact op te nemen met een dealer voor de locatie van een gecertificeerd/erkend recyclingbedrijf.

  1. * Optie/accessoire.