Navigatie* - kaart- en systeeminformatie

Volvo biedt enkele hoofdkaarten voor verschillende delen van de wereld. Een kaart bevat kaart- en weggegevens met de bijbehorende informatie.

Bij een update wordt nieuwe informatie overgezet naar het navigatiesysteem van de auto en inactuele informatie verwijderd.

Systeeminformatie

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn System-info-2
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenSysteeminformatie.
Er verschijnt een korte samenvatting van de status van het navigatiesysteem, waaronder de actuele zender die verkeersinformatie doorgeeft en de gegevens en versie van de gebruikte kaart.

Kaarten - inhoud

De kaartgegevens worden voortdurend aangevuld en bijgewerkt.

 N.b.

De kaartgegevens zijn niet voor alle gebieden/landen volledig.

Het dekkingsgebied van het systeem wordt voortdurend uitgebreid waardoor updaten soms noodzakelijk kan zijn.

Zie support.volvocars.com voor informatie over kaarten en andere zaken die verband houden met Sensus Navigation.

Kaartgebieden

Het navigatiesysteem van de auto is afhankelijk van de markt. Neem voor hulp contact op met een Volvo-dealer, als het kaartgebied moet worden aangepast.

Kaarten bijwerken

De actuele kaartgegevens worden vanaf internet1 gedownload naar een USB-geheugen2. De overdracht van de gedownloade kaartupdate naar het navigatiesysteem van de auto vindt vervolgens plaats via de USB-aansluiting in het opbergvak achter in de tunnelconsole.

 N.b.

Alvorens een kaartupdate te verrichten:

  • Neem eerst de informatie en instructies op internet door over het downloaden en installeren van de kaartupdate.

Neem bij vragen over kaartupdates contact op met een Volvo-dealer of bezoek support.volvocars.com.

Update

Volg de aanwijzingen op het beeldscherm om het navigatiesysteem bij te werken – het scherm geeft het verloop van de update aan en bovendien een schatting van de resterende tijd.

 N.b.

Tijdens de update zijn meerdere Infotainment-functies uitgeschakeld of gereduceerd.
Start de motor.
Sluit het USB-geheugen met de update aan op de USB-aansluiting in de auto en volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
Op het display verschijnt Kaartupdate voltooid. Alle functies van het navigatiesysteem zijn weer te gebruiken.

 N.b.

Een update van de kaartgegevens kan u nieuwe functies opleveren, die niet in deze handleiding beschreven staan.

Onderbroken update voortzetten

Als de update niet klaar is als de motor wordt afgezet, gaat het proces bij de volgende motorstart verder vanaf het punt waarop het werd afgebroken, op voorwaarde dat het USB-geheugen nog is aangesloten. Is het USB-geheugen niet meer aangesloten - start de motor en sluit daarna het USB-geheugen aan.

Na afloop van de update verschijnt Kaartupdate voltooid op het beeldscherm.