Brandstof - benzine

Benzine is een brandstoftype dat bestemd is voor een auto met een benzinemotor.

Maak alleen gebruik van benzine van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwaliteit in de tank. De benzine moet voldoen aan de norm EN 228.

Aanduiding voor benzine

De aanduiding1 zit aan de binnenkant van de tankvulklep en binnenkort (binnen twee jaar) ook op de desbetreffende brandstofpompen en vulpistolen op tankstations in heel Europa.

Dit zijn de aanduidingen die gelden voor de huidige standaardbrandstoffen in Europa. In een auto met een benzinemotor is het toegestaan benzine te gebruiken met de volgende aanduiding:

P3-1646-All-Sticker E5 for petrol

E5 is een benzinesoort met maximaal 2,7% zuurstof en maximaal 5 vol-% ethanol.

P3-1646-All- Sticker E10 for petrol

E10 is een benzinesoort met maximaal 3,7% zuurstof en maximaal 10 vol-% ethanol.

 Belangrijk

  • Er is brandstof toegestaan die tot 10 volumeprocent ethanol bevat.
  • Het gebruik van EN 228 E10-benzine (maximaal 10 volumeprocent ethanol) is toegestaan.
  • Een ethanolgehalte hoger dan E10 (maximaal 10 volumeprocent ethanol) zoals bij E85 is niet toegestaan.

Octaangetal

  • 95 RON is te gebruiken in normale rijomstandigheden.
  • 98 RON wordt geadviseerd voor een maximaal rendement tegen een minimaal brandstofverbruik.

Voor ritten bij temperaturen hoger dan +38 °C wordt u geadviseerd een brandstofsoort met een zo hoog mogelijk octaangetal te gebruiken. Dit om optimale prestaties en een zo laag mogelijk brandstofverbruik te verkrijgen.

 Belangrijk

  • Gebruik alleen loodvrije benzine om schade aan de katalysator tegen te gaan.
  • Het gebruik van brandstof met metaaladditieven is niet toegestaan.
  • Gebruik geen toevoegingen die niet door Volvo zijn aanbevolen.
  1. 1 Conform de CEN-norm prEN16942.