Snelheidsbegrenzer - tijdelijk deactiveren en stand-bystand*

Een snelheidsbegrenzer (Speed Limiter) is te beschouwen als een omgekeerde cruisecontrol – u regelt de snelheid met het gaspedaal, terwijl de snelheidsbegrenzer voorkomt dat u per ongeluk de vooraf gekozen/ingestelde snelheid overschrijdt.
P4-1220-Fartbegränsare Rattknappar
Stuurknoppen en instrumentpaneel (Digital c.q. Analog).
  1. Ikon röd cirkel 1Snelheidsbegrenzer - Aan/Uit.
  2. Ikon röd cirkel 2De stand-bystand wordt beëindigd en de ingestelde snelheid wordt hervat.
  3. Ikon röd cirkel 3 Stand-by zetten
  4. Ikon röd cirkel 4Activeren en maximumsnelheid aanpassen.
  5. Ikon röd cirkel 5Ingestelde snelheid
  6. Ikon röd cirkel 6Snelheidsbegrenzer actief

Tijdelijk deactiveren – stand-bystand

Om de snelheidsbegrenzer tijdelijk te deactiveren en stand-by te zetten:

Druk op Ikon avaktivering farthållare.

De markering (5) op het instrumentenpaneel verkleurt van GROEN naar WIT (Digital) of van WIT naar GRIJS (Analog), waarna u tijdelijk de ingestelde maximumsnelheid kunt overschrijden.

U kunt de snelheidsbegrenzer opnieuw inschakelen met een druk op Ikon farthållare 5, waarna de markering (5) verkleurt van WIT naar GROEN (Digital) of van GRIJS naar WIT (Analog) om aan te geven dat er opnieuw een maximumsnelheid voor de auto geldt.

Tijdelijk deactiveren met gaspedaal

De snelheidsbegrenzer is ook met het gaspedaal stand-by te zetten, bijvoorbeeld om in noodgevallen snel te kunnen accelereren:

Trap het gaspedaal volledig in.

Op het instrumentenpaneel staat de opgeslagen maximumsnelheid met een gekleurde markering (5) en u kunt de ingestelde maximumsnelheid tijdelijk overschrijden – de markering (5) verkleurt dan van GROEN naar WIT (Digital) of van WIT naar GRIJS (Analog).

De snelheidsbegrenzer wordt automatisch opnieuw geactiveerd nadat u het gaspedaal hebt losgelaten en de auto is afgeremd tot een snelheid onder de gekozen/opgeslagen maximumsnelheid – de markering (5) verkleurt van WIT naar GROEN (Digital) of van GRIJS naar WIT (Analog) en de maximumsnelheid van de auto is opnieuw van kracht.

  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten