Motorkap - openen en sluiten

De motorkap is te openen, wanneer u de handgreep in de passagiersruimte rechtsom hebt gedraaid en de pal bij de radiateurgrille naar links hebt gehaald.
P4-1246 Opening bonnet, inside
De handgreep voor ontgrendeling van de motorkap zit altijd aan de linkerzijde.
P4-1220-Y55X-Opening and closing bonnet, outside
Ikon grå fyrkant 1

Draai de handgreep ca. 20–25 graden rechtsom. Het is duidelijk te horen dat vergrendeling wordt opgeheven.

Ikon grå fyrkant 2

Haal de borghaak naar links om de motorkap te openen. (De borghaak zit tussen de koplamp en de radiateurgrille zoals afgebeeld.)

 Waarschuwing

Controleer of de motorkap bij sluiten goed vergrendelt.