Automatische verbinding Bluetooth®-eenheid

Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de laatst verbonden eenheid binnen het bereik ligt, vindt automatisch verbinding plaats. Als de laatst verbonden eenheid niet binnen bereik is, probeert het systeem een eerder geregistreerde eenheid in de auto te vinden.

Druk op EXIT voor aansluiting op een andere eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten of andere geregistreerde eenheid kiezen.