Berichten

Wanneer er een waarschuwings-, informatie- of controlelampje oplicht, verschijnt er tevens een aanvullende melding op het informatiedisplay.
MeldingBetekenis
Stop auto z.s.m.1Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Grote kans op schade – bezoek een werkplaats2.
Zet motor af1Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Grote kans op schade – bezoek een werkplaats2.
Service spoed1Bezoek een werkplaats2 om de auto onmiddellijk te laten controleren.
Service vereist1Bezoek een werkplaats2 om de auto zo spoedig mogelijk te laten controleren.
Zie instructieb.1Neem de gebruikershandleiding door.
Bespreek tijd voor onderhoudHet is tijd om een afspraak te maken voor een servicebeurt – bezoek een werkplaats2.
Tijd voor periodiek onderhoudHet is tijd voor een servicebeurt – bezoek een werkplaats2. Het moment hangt af van de afgelegde afstand, het aantal maanden dat sinds de laatste servicebeurt is verstreken, het aantal draaiuren van de motor en de gebruikte oliekwaliteit.
Onderhoudstermijn verstrekenAls u de onderhoudstermijn niet respecteert, vallen beschadigde onderdelen niet langer onder de garantie – bezoek een werkplaats2.
Versnellingsbak Olie verversen Bezoek een werkplaats2 om de auto zo spoedig mogelijk te laten controleren.
Versnellingsbak Beperkte werking

De versnellingsbak werkt niet op maximale capaciteit. Rijd voorzichtig totdat de melding verdwijnt3.

Bezoek bij herhaaldelijke verschijning een werkplaats2.

Versnellingsbak heet Rijd langzamerRijd voorzichtiger of breng de auto zo spoedig mogelijk tot stilstand. Zet de versnellingsbak in de neutraal en laat de motor stationair draaien totdat de melding verdwijnt3.
Versnellingsbak heet Stop auto z.s.m. Wachten op afkoelenKritieke storing. Breng de auto zo spoedig mogelijk tot stilstand en bezoek een werkplaats2.
Tijdelijk uitgeschakeld1De bijbehorende functie is tijdelijk uitgeschakeld en wordt na enige tijd rijden of de volgende keer dat u de motor start automatisch opnieuw ingeschakeld.
Accuspanning laag SpaarstandHet audiosysteem is uitgeschakeld om stroom te besparen. Laad de accu bij.

 Belangrijk

Om de garantie van Volvo te laten gelden, moet u het Service- en garantieboekje controleren en volgen.
  1. 1 Deel van een melding, verschijnt samen met gegevens over de locatie van de storing.
  2. 2 Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.
  3. 3 Voor meer meldingen met betrekking tot de automatische versnellingsbak.