Internetkaart1 - schrijfwiel en toetsenbord

Gebruik het schrijfwiel of de toetsenset van de middenconsole om tekst in te voeren en opties te kiezen. Geef bijvoorbeeld informatie over een adres of faciliteit aan.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Search 1
Schermweergave met tekstveld.

Dit navigatiesysteem maakt gebruik van een ‘schrijfwiel’ om specifieke informatie op te geven, bijvoorbeeld type POI, plaats/stad, gebied/land, adres, straatnummer of postcode.

Een keuze activeren

Druk nadat u de gewenste functie/menuregel gemarkeerd hebt met het duimwiel of met de TUNE-knop op het duimwiel/OK om het volgende niveau van functies/opties te kunnen bekijken.

Tekst invoeren met schrijfwiel

P3/P4-1420-IMAP-Skrivhjul
Schrijfwiel.
  1. Markeer een tekstveld.
  2. Druk op OK om het schrijfwiel te openen.
  3. Kies de tekens met het duimwiel/de TUNE-knop en voer ze in met een druk op het duimwiel/OK.

Tekst invoeren met numeriek toetsenbord

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriek toetsenbord.

Een andere manier om tekens in te toetsen/voeren is met behulp van de toetsen op de middenconsole: 09, * en #.

Zo wordt bij een druk op 9 wordt een kolom weergegeven met alle tekens2 onder deze toets, zoals w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de toets bladert u met de cursor door deze tekens.

  • Blijf met de cursor op het te kiezen teken staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
  • Wis/annuleer uw keuze met EXIT.

Houd om een cijfer in te voeren de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.

Meer mogelijkheden

In het ingevoegde menu van het schrijfwiel zitten meer alternatieven, zoals meer schrijftekens en ook cijfers:

  • 123/ABC + OK - het schrijfwiel wisselt tussen de invoer van cijfers en letters.
  • MEER + OK - de alternatieve tekens worden in het wiel weergegeven.
  • => + OK - de cursor springt naar de lijst aan de rechterkant van het scherm, waar u een keuze kunt maken met OK.

Lijst met alternatieven

P3/P4-1420-IMAP-Skrivhjul
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.

Bij het zoeken wordt de lijst met mogelijke alternatieven aangepast aan de ingevoerde tekens. Voor de overige zoekvelden start de zoekopdracht zonder dat er een lijst wordt getoond.

  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  2. 2 De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.