Internetkaart1 - scrolmenu

In de scrolstand kunt u de kaartweergave verschuiven met de numerieke toetsen op de middenconsole.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI
Scrolstand met dradenkruis2.

Scrolstand activeren in normale kaartstand

  • Druk op een van de numerieke toetsen 09.

Scrollen

  • Druk op een van de numerieke cijfertoetsen 1-2-3-4-6-7-8-9 – in de kantlijnen wordt een richtingspijl weergegeven met het cijfer dat u moet gebruiken om de kaart in de gewenste richting te verschuiven.

Zoomen

  • Draai aan de TUNE-knop.

Cijfertoets "5"

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Wanneer u in de scrolstand op de cijfertoets 5 drukt, wordt de actuele positie van de auto als middelpunt van de kaartweergave gehanteerd.

Scrolstand verlaten

  • Druk op EXIT of op NAV.

Dradenkruis

P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI-information

Met een druk op OK verschijnt een menu voor het punt op de kaart waarnaar het middelpunt van het dradenkruis wijst:

  • Eén bestemming inst. - Verwijdert eventuele eerdere bestemmingen uit het reisplan en start de routebegeleiding op de kaart.
  • POI-informatie - geeft op het beeldscherm de naam en het adres weer voor de POI die het dichtst bij het dradenkruis ligt. Voor meer informatie over POI, zie Internetkaart1 - symbolen voor nuttige plaatsen (POI).
  • Informatie - Toont eventuele informatie over de gemarkeerde locatie.
  • Opslaan - Biedt de mogelijkheid om de gemarkeerde locatie in het geheugen op te slaan.
  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  2. 2 Geef aan of de dradenkruispositie/gemarkeerde cursorpositie moet worden aangegeven met naam of gps-coördinaten, zie kaart-opties.