Boordcomputer - digitaal instrumentenpaneel

De boordcomputerinformatie is weer te geven op het instrumentenpaneel en te hanteren via de bedieningselementen op de linker stuurhendel en via het instrumentenpaneelmenu.

Na de automatische activering van het instrumentenpaneel bij ontgrendeling zijn bediening en instelling meteen mogelijk. Als u na het openen van het bestuurdersportier niet binnen zo'n 30 seconden op een van de boordcomputerknoppen drukt, dooft het instrument, waarna om opnieuw de boordcomputer te kunnen bedienen eerst sleutelstand II of motorstart vereist is.

 N.b.

Als er een waarschuwingsmelding verschijnt tijdens het gebruik van de boordcomputer, dient u deze melding eerst te bevestigen voordat u de boordcomputer weer kunt activeren.

  • Bevestig deze melding door de knop OK op de richtingaanwijzerhendel kort in te drukken.

Bedieningsknoppen

P4-1246-Färddator High
Er kunnen drie boordcomputeropties tegelijk worden weergegeven: één op elk van de drie ”vensters”.
  1. Ikon röd cirkel 1OK - instrumentenpaneelmenu openen, berichten of menu-opties bevestigen.
  2. Ikon röd cirkel 2Duimwiel - menu-opties of boordcomputeropties doorbladeren.
  3. Ikon röd cirkel 3RESET - actuele dagteller resetten of het menusysteem verlaten.

Boordcomputeroptie

Kies de weer te geven boordcomputerinformatie op het instrumentenpaneel:
Om er zeker van te zijn dat geen van de bedieningselementen zich midden in een procedure bevindt, moet u deze eerst "resetten" met twee keer drukken op RESET.
Draai aan het duimwiel om de rubriekcombinaties door te bladeren.
Stop met bladeren bij de gewenste combinatie om de desbetreffende boordcomputerinformatie continu op het instrumentenpaneel weer te geven.

U kunt tijdens het rijden op ieder gewenst moment een ander scherm met boordcomputerinformatie op het instrumentenpaneel laten weergeven. Een de mogelijke opties is om geen boordcomputerinformatie weer te geven.

RubriekcombinatiesInformatie
GemiddeldDagteller T1 + KilometerstandGemiddelde snelheid
  • RESET lang indrukken om dagteller T1 op nul te stellen.
Huidig verbruikDagteller T2 + KilometerstandActieradius op tank
  • RESET lang indrukken om dagteller T2 op nul te stellen.
Huidig verbruikKilometerstandkm/h<>mph1km/h<>mph - "Alternatieve digitale snelheidsaanduiding", zie Boordcomputer.
Geen boordcomputerinformatie.Bij deze optie doven alle drie de boordcomputerdisplays - dit geeft tevens het "begin"/"einde" aan van de lus.

Boordcomputerinformatie resetten

Dagtellers

Draai aan het duimwiel en stop met bladeren wanneer u de rubriekcombinatie met de te resetten dagteller ziet.
Bij lang indrukken van RESET reset u de waarde voor de gekozen rubriek.

Gemiddelde snelheid en gemiddeld verbruik

Druk op OK om het instrumentenpaneelmenu te openen.
Blader met het duimwiel naar de menuoptie Boordcomp reset en bevestig uw keuze met OK.
Geef aan of u het gemiddelde brandstofverbruik of de gemiddelde snelheid wilt resetten of allebei en bevestig uw keuze met OK.
Druk tot slot op RESET.
  1. 1 Alleen bepaalde markten.