Vergrendelen/ontgrendelen - achterklep

De achterklep is op enkele verschillende manieren te openen, vergrendelen en ontgrendelen.

Handmatig openen

P4-1220-Y55X- Opening tailgate manually
Met rubber bekleed plaatje met elektrische schakelaar.

De achterklep wordt dichtgehouden door een elektrische vergrendeling. Om te openen:

  1. Druk lichtjes op het breedste van de met rubber beklede drukplaatjes onder de buitenhandgreep - de vergrendeling wordt vrijgegeven.
  2. Til de buitenste handgreep helemaal omhoog om de klep te openen.

 Belangrijk

  • De achterklep is met heel weinig kracht te ontgrendelen – druk gewoon lichtjes op het met rubber beklede plaatje.
  • Breng geen druk aan op het met rubber beklede plaatje bij het openen van de achterklep – maar til de handgreep op. Bij te veel druk kan de elektrische schakelaar in het met rubber beklede plaatje beschadigd raken.

Ontgrendelen met transpondersleutel

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Met de knop P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock op de transpondersleutel is het mogelijk om de alarmfunctie te deactiveren* voor de achterklep, zodat u deze apart kunt ontgrendelen.

De vergrendelingsindicatie op het instrumentenpaneel stopt met knipperen om aan te geven dat de auto niet volledig vergrendeld is en dat de niveausensoren en bewegingsmelders van het alarm* alsmede de sensoren voor opening van de bagageklep buiten werking gesteld zijn.

De portieren blijven vergrendeld en beveiligd.

De achterklep kan op twee verschillende manieren worden geopend met de transpondersleutel:

Eenmaal drukken – De klep wordt weliswaar ontgrendeld maar blijft dichtstaan – druk lichtjes tegen op het met rubber bekleding drukplaatje onder de buitenhandgreep en open de klep. Als de klep niet binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de klep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

Tweemaal drukken (binnen 3 seconden) – De bagageklep wordt ontgrendeld en de vergrendeling wordt vrijgegeven waarna de bagageklep enkele centimeters omhoogkomt – til de buitenhandgreep omhoog om de klep te openen. Bij zware regen- of sneeuwval, vorst of ijzel komt de klep echter mogelijk niet uit de vergrendeling los.

 N.b.

  • Wanneer u de klep met 2 keer drukken op de transpondersleutel of vanaf de binnenkant van de auto ontgrendelde, is automatische hervergrendeling niet mogelijk omdat de klep openstaat – u moet de klep handmatig sluiten.
  • Na het sluiten is de klep onvergrendeld en niet opgenomen in het alarmsysteem – met de vergrendelknop P3-820 Remote key - Icon Lock op de transpondersleutel kunt u de klep opnieuw vergrendelen en opnemen in het alarmsysteem.

Van de binnenzijde openen

P4-1220-Opening tailgate from inside
Ikon röd cirkel 1Achterklep ontgrendelen
Om de achterklep te openen:
Druk op de knop (1) op het verlichtingspaneel.
Het slot ontgrendelt en de klep opent een paar centimeter.

Vergrendelen met transpondersleutel

Druk op de toets P3-820 Remote key - Icon Lock voor vergrendeling op de transpondersleutel.
De vergrendelingsindicatie op het instrumentenpaneel begint te knipperen, wat inhoudt dat de auto vergrendeld en het alarm* geactiveerd is.
  1. * Optie/accessoire.