Start/Stop* - werking en bediening

Auto's met een bepaalde combinatie van motor en versnellingsbak zijn voorzien van een Start/Stop-systeem dat in werking treedt, als de auto bijvoorbeeld stilstaat in een file of wacht voor een verkeerslicht.

Het Start/Stop-systeem wordt automatisch geactiveerd, wanneer u de motor met een sleutel start.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099P4-1220-DRIVe-knapp På-Av

Het Start/Stop-systeem wordt automatisch geactiveerd, wanneer u de motor met een sleutel start. U wordt op het systeem gewezen doordat op het instrumentenpaneel het symbool voor de Aan/Uit-knop gaat branden en het lampje in de Aan/Uit-knop oplicht.

Alle normale autosystemen waaronder verlichting, radio et cetera werken ook bij een automatische motorafslag normaal, zij het dat er mogelijk tijdelijke beperkingen gelden voor bepaalde uitrusting (zoals het geval kan zijn voor de ventilatorsnelheid van de klimaatregeling of het volume van het audiosysteem).

Automatische motorafslag

Voor automatische motorafslag geldt het volgende:

VoorwaardenM/A1
Bedien de koppeling, zet de hendel in de neutrale stand en laat het koppelingspedaal opkomen. De motor slaat automatisch af.M
Zet de auto stil met het rempedaal en houd uw voet op het pedaal. De motor slaat automatisch af. A
P3-1346-Knapp ECO

Bij activering van de ECO-modus is automatische motorafslag mogelijk, voordat de auto volledig stilstaat.

Bij bepaalde motorvarianten kan de motor automatisch afslaan voordat de auto helemaal stilstaat ongeacht de vraag of de ECO-modus geactiveerd is of niet.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099

Als de motor automatisch is afgeslagen, gaat het symbool voor het Start/Stop-systeem op het instrumentenpaneel branden.

Automatische motorstart

VoorwaardenM/A1

Met de schakelhendel in de neutrale stand:

  1. Trap het koppelingspedaal of het gaspedaal in – de motor start.
  2. Schakel een passende versnelling in en rijd weg.
M
Laat het rempedaal los. De motor start automatisch en u kunt doorrijden. A
Houd met uw voet het rempedaal in dezelfde stand en bedien het gaspedaal – de motor start automatisch.A

Op een aflopende helling bestaat ook deze mogelijkheid:

  • Laat het rempedaal los en laat de auto wegrollen. De motor start dan automatisch als de snelheid hoger wordt dan normaal stapvoets.
M + A

Start/Stop-systeem deactiveren

P4-1220-DRIVe-knapp På-Av

In bepaalde situaties is het mogelijk beter om het automatische Start/Stop-systeem tijdelijk te deactiveren – dit is mogelijk met een druk op deze knop.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099P4-1246-Symbol Start-Stop

Bij uitschakeling van het systeem gaan de Start/Stop-symbolen op het instrumentenpaneel en het lampje in de knop uit.

Het Start/Stop-systeem blijft gedeactiveerd, tot het opnieuw geactiveerd wordt met de knop of de volgende keer dat de motor wordt gestart met de sleutel.

Hellingrem HSA

Het rempedaal kan ook bij oplopende hellingen worden losgelaten voor automatische motorstart. Het HSA (Hill Start Assist) zorgt ervoor dat de auto niet achteruitrolt.

HSA zorgt ervoor dat de pedaaldruk enkele seconden lang op peil blijft als u uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal verplaatst voordat u wegrijdt na een automatische motorafslag. De tijdelijke remwerking wordt na enkele seconden opgeheven, of eerder bij het bedienen van het gaspedaal.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 M = handbak, A = automaat.