Bluetooth®-eenheid verwijderen

U kunt een Bluetooth®-eenheid van de auto verwijderen (registratie ongedaan maken). De auto zal daarna niet meer automatisch naar deze eenheid zoeken.

Media-eenheid verwijderen

Druk in de normaalweergave van de Bluetooth®-mediabron op OK/MENU en kies Ander apparaatApparaat verwijderen.

Telefoon verwijderen

Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Telefoon wijzigenApparaat verwijderen.