Camerahoek bij het afspelen van DVD Video

Met deze functie kunt u, op voorwaarde dat de video-dvd dit ondersteunt, aangeven vanuit welke camerapositie een bepaalde scène moet worden weergegeven.
Druk in de normaalweergave van de schijfbron op OK/MENU en kies Geavanceerde instellingenKijkhoek.