Informatie over actueel tv*-programma

Druk op de INFO-toets om informatie te bekijken over het actuele programma, het volgende programma alsmede het starttijdstip.

Wanneer u nogmaals op de toets INFO drukt, valt soms meer informatie over het actuele programma te bekijken (zoals de tijd dat het begint en eindigt) alsmede een korte beschrijving van het actuele programma te lezen.

Om terug te keren naar het tv-beeld dient u enkele seconden te wachten of te drukken op EXIT.

  1. * Optie/accessoire.