Internetkaart1 - bestemming opgeven

Plan een rit door een bestemming op te geven.

Druk om de volgende opties te openen in de normaalweergave van de bron op OK/MENU en kies Bestemming invoeren.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination

Start

Het navigatiesysteem kan een willekeurige positie opslaan onder de menu-optie Huis. De mogelijkheid verschijnt iedere keer dat u een positie vastlegt:

 • Locaties opslaan als thuis + OK.

Om de routebegeleiding te activeren naar de bestemming Huis:

 • Markeer Huis + OK.

Adres

U kunt volstaan met het invoeren van een plaats/stad om een reisplan met routebegeleiding te krijgen – u wordt naar het centrum van de plaats/stad geleid.

 N.b.

De definitie van een stad of gebied kan van land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een gemeente bedoeld en in andere gevallen een stadsdeel.

De volgende zoekcriteria zijn te gebruiken om een bestemming te zoeken met adres:

 • Land: - Een land opgeven.
 • Stad: - Een plaats/stad opgeven.
 • Straat: - Een straat opgeven.
 • Nummer: - Een huisnummer in de straat kiezen.

Nuttige plaatsen (POI)

U kunt op POI zoeken aan de hand van een van de volgende menu-opties:

 • Op naam
 • Op categorie
 • Rond de auto
 • In de buurt van de bestemming
 • Rond punt op de kaart

Om de kaartweergave niet onnodig te compliceren geldt er een beperking voor het aantal POI’s dat gelijktijdig op het scherm kan worden getoond – bij het inzoomen op een bepaald gebied ziet u meerdere POI’s.

Voor informatie over de weergave-opties met betrekking tot POI, zie kaart-opties.

Voorbeelden van symbolen voor uiteenlopende POI’s, zie Internetkaart1 - symbolen voor nuttige plaatsen (POI).

Opgeslagen positie

Hier worden bestemmingen en plaatsen ondergebracht die zijn opgeslagen via de menu-optie ‘Opslaan’.

De verschillende opgeslagen bestemmingen en plaatsen zijn als volgt aan te passen:

 • Eén bestemming inst.
 • Bewerken
 • Wis
 • Alles wissen.

Eerdere bestemmingen

Hier worden eerder gebruikte bestemmingen opgeslagen. Markeer er één + OK en kies vervolgens uit:

 • Eén bestemming inst.
 • Informatie
 • Opslaan
 • Wis
 • Alles wissen.

Postcode

Zoek een bestemming met postcode.

 N.b.

De weergave van de postcode kan per markt/regio verschillen.

Breedte- en lengtegraad

Geef een bestemming op met gps-coördinaten.

Bepaal om te beginnen de invoermethode voor de gps-coördinaten door Formaat: te markeren + OK. Markeer vervolgens een van de volgende alternatieven + OK:

 • DD°MM'SS'' - positie met graden, minuten en seconden.
 • Decimaal - positie met decimalen.

Voer vervolgens de gps-coördinaten in en kies een van de volgende opties:

 • Eén bestemming inst.
 • Opslaan

Punt op de kaart

Toont een kaart waarop de actuele locatie met een cursor wordt aangewezen.

Draai aan TUNE om de kaartschaal te wijzigen.

 1. Beweeg (verschuif) de kaart met de numerieke toetsen, zie Internetkaart1 - scrolmenu.
 2. Wanneer u de gewenste locatie hebt gevonden - druk op OK.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination-Around point on map
Cursorpositie aangegeven met naam.

Kies vervolgens uit de volgende opties en activeer uw keuze met OK:

 • Eén bestemming inst.
 • Opslaan
 1. 1 Geldt voor bepaalde markten.