Noodreparatieset voor banden - overzicht

Overzicht van de onderdelen van de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK).
P3/P4-1246-ALL-new version of TMK 1
  1. Ikon röd cirkel 1Sticker, toegestane maximumsnelheid
  2. Ikon röd cirkel 2Knop
  3. Ikon röd cirkel 3Kabel
  4. Ikon röd cirkel 4Bushouder (oranje deksel)
  5. Ikon röd cirkel 5Beschermdop
  6. Ikon röd cirkel 6Drukreduceerventiel
  7. Ikon röd cirkel 7Luchtslang
  8. Ikon röd cirkel 8Bus met afdichtmiddel
  9. Ikon röd cirkel 9Manometer