Andere Bluetooth®-eenheid kiezen

Als er meerdere aangesloten eenheden in de auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen. De eenheid moet eerst gekoppeld zijn aan de auto.

Andere media-eenheid kiezen

Controleer of de externe eenheid Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de handleiding van de externe eenheid.
Druk in de normaalweergave van de Bluetooth®-mediabron op OK/MENU en kies Ander apparaat.
De auto zoekt naar eerder aangesloten eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®-naam op het display van de middenconsole.
Kies de aan te sluiten eenheid.
De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.

Van telefoon wisselen

Controleer of de externe eenheid Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de handleiding van de externe eenheid.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Telefoon wijzigen.
De auto zoekt naar eerder aangesloten eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®-naam op het display van de middenconsole.
Kies de aan te sluiten eenheid.
De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.