Opladen hybride-accu - voorbereidingen

Voordat u met het opladen van de hybride-accu van de auto kunt beginnen, moet u een aantal voorbereidingen treffen.

 Waarschuwing

  • De hybride-accu mag alleen worden opgeladen aan een goedgekeurd en geaard 230V-contact (AC).
  • De aardlekschakelaar van de regeleenheid beveiligt de auto, maar toch bestaat het gevaar dat het 230 VAC-net overbelast raakt.
  • Vermijd stopcontacten die zichtbaar slijtage of schade vertonen, omdat het gebruik ervan aanleiding kan geven tot brand en/of letsel.
  • Gebruik nooit een verlengsnoer.

 Waarschuwing

Een hybride-accu mag alleen worden vervangen door de werkplaats. Een erkende Volvo-werkplaats wordt aanbevolen.

Alvorens op te laden

 Belangrijk

  • De regeleenheid niet met water overspoelen of in water onderdompelen.
  • Stel de regeleenheid en de bijbehorende stekker niet bloot aan direct zonlicht. De beveiliging tegen oververhitting van de stekker kan anders de oplading van de hybride-accu begrenzen of beëindigen.

 Belangrijk

  • Controleer of het 230VAC-contact voldoende stroom kan leveren om een elektrische auto op te laden - laat bij twijfel het contact controleren door een vakman.
  • Is de stroomsterkte van het contact niet bekend – stel dan de laagste stroomsterkte in op de regeleenheid.

Op de regeleenheid van de laadkabel stelt u de gewenste laadstroom in op een waarde van 6–16 A1. Bij aflevering is de laagst mogelijke laadstroom vooraf ingesteld.

Klep laadaansluiting openen/sluiten

P3-1246-V60H-Laddningslucka
Ikon röd pil 1

Duw lichtjes tegen de achterkant van de klep.

Ikon röd pil 2

Open de klep.

Ikon röd pil 3

Trek de afdekking van de laadaansluiting af en hang deze aan de houder aan de binnenkant van de klep op. Zorg ervoor dat de rubberband van de afdekking omlaag gebogen is, zodat de afdekking niet uit de houder kan losgaan.

Sluit de klep van de laadaansluiting in omgekeerde volgorde.

  1. 1 De maximale laadstroom kan per markt verschillen.