Alarmsysteem - automatische herinschakeling

De automatische herinschakeling van het alarm voorkomt dat u de auto verlaat zonder het alarmsysteem uit te schakelen.

Als u geen van de portieren noch de achterklep binnen twee minuten na uitschakeling van het alarm opent wanneer de auto met de transpondersleutel ontgrendeld (en het alarm gedeactiveerd) werd, wordt het alarm automatisch opnieuw ingeschakeld. De auto wordt bovendien opnieuw vergrendeld.

Gerelateerde documenten