Beperkt alarmniveau

Een beperkt alarmniveau houdt in dat de bewegingsmelders en niveausensoren tijdelijk worden uitgeschakeld.

Om te voorkomen dat het alarmsysteem onbedoeld afgaat als u bijvoorbeeld een hond in een vergrendelde auto achterlaat of een autotrein of veerverbinding gebruikt, dienen de bewegingsmelder en de niveausensoren tijdelijk te worden gedeactiveerd.

De te volgen procedure is identiek aan die bij tijdelijke uitschakeling van de Safelock-functie1.

  1. 1 Alleen in combinatie met een alarmsysteem.

Gerelateerde documenten