Collision Warning*

‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.

‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangersdetectie’ wordt geactiveerd in situaties waar u eigenlijk al veel eerder had moeten remmen, zodat het systeem niet altijd uitkomst biedt.

‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangersdetectie’ is erop gebouwd om zo laat mogelijk geactiveerd te worden om onnodige ingrepen te voorkomen.

‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangersdetectie’ kan een aanrijding voorkomen of de impactsnelheid verlagen.

Gebruik ‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangersdetectie’ niet om uw rijgedrag aan te passen – als u er blind op vertrouwt dat Collision Warning met Auto Brake remt, raakt u vroeg of laat betrokken bij een aanrijding.

Twee systeemuitvoeringen

Afhankelijk van het uitrustingsniveau van de auto kan de ‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangersdetectie’ in twee uitvoeringen voorkomen:

Uitvoering 1

U wordt alleen met visuele en akoestische signalen gewaarschuwd1 voor obstakels – er wordt niet automatisch geremd, u moet zelf remmen.

Uitvoering 2

U wordt met visuele en akoestische signalen gewaarschuwd voor obstakels – de auto remt automatisch als u niet zelf binnen een redelijke tijd reageert.

 Belangrijk

Onderhoud aan de componenten van ‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangsdetectie’ mag uitsluitend worden uitgevoerd in een werkplaats – geadviseerd wordt een door Volvo erkende werkplaats.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geen waarschuwing voor fietsers bij ‘Uitvoering 1’.