Start/Stop* - symbolen en meldingen

Het Start/Stop-systeem kan tekstmeldingen op het instrumentenpaneel weergeven.

Displaymelding

Symbol information

Het Start/Stop-systeem kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot tekstmeldingen op het instrumentenpaneel en een brandend controlelampje. Bij enkele daarvan dient u een aanbevolen maatregel te nemen. In de volgende tabel staan enkele voorbeelden.

SymboolMelding Informatie/maatregelM/A1
P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099Auto Start/Stop Service vereist Start/Stop werkt niet. Neem contact op met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.M + A
P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099Autostart Motor loopt + akoestisch signaalWordt geactiveerd als het bestuurdersportier wordt geopend met een automatisch afgezette motor en de keuzehendel in de D-stand.A
P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099Druk op startknop Geen automatische motorstart mogelijk. Voer een reguliere motorstart uit met de START/STOP ENGINE-knop.M + A
P4-1246-Symbol Fot-på-pedalTrap koppeling in om te starten Motor klaar voor automatische start – wacht op bediening van het koppelingspedaal. M
P4-1246-Symbol Fot-på-pedalBedien rem en koppeling om te starten Motor klaar voor automatische start – wacht op bediening van het koppelings- of rempedaal. M
P4-1246-Symbol FrilägeStand N kiezen om te startenEr is geschakeld zonder te ontkoppelen – bedien het koppelingspedaal om de schakelhendel in de neutrale stand te zetten.M
Kies stand P of N om te startenStart/Stop is gedeactiveerd. Zet de keuzehendel in stand N of P en voer een normale motorstart uit met de START/STOP ENGINE-knop.A
Druk op startknop De motor zal niet automatisch starten. Voer een normale motorstart uit met de START/STOP ENGINE-knop en de keuzehendel in P of N.A

Als een displaymelding na het uitvoeren van de voorgestelde maatregel niet verdwijnt, dient u contact op te nemen met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 M = handbak, A = automaatbak.